ładowanie
Wsparcie w zakresie trudności adaptacyjnych

Zapraszamy na indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. Funkcjonowanie w obcej kulturze może być trudnym doświadczeniem. Często związane jest ze stresem, dyskomfortem oraz poczuciem braku bezpieczeństwa. Strata znajomego środowiska, obawy o los rodziny pozostawionej w kraju pochodzenia, konieczność zbudowania swojego życia na nowo oraz poczucie zagubienia i bezsilności mogą powodować, że konieczne jest uzyskanie wsparcia psychologicznego.

Jest to czas, by w bezpiecznych warunkach, na indywidualnym spotkaniu z psychologiem:

  • otrzymać wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach (m.in. związanych z doświadczeniem rozłąki z rodziną, trudnościach związanych ze zmianą statusu, roli społecznej i zawodowej);
  • pracować nad radzeniem sobie z własnymi emocjami (lękiem, niepokojem, złością, poczuciem osamotnienia);
  • skonsultować się przed podjęciem ważnych decyzji życiowych;
  • wspólnie poszukać rozwiązań dla napotykanych problemów;
  • poznać strategie radzenia sobie z szokiem kulturowym i adaptacją;
  • nabyć umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz reagowania w sytuacjach związanych z dyskryminacją;
  • poznać efektywne metody radzenia sobie ze stresem