ładowanie
Idea projektu

Głównym celem projektu, którego realizacja została zaplanowana na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca 2025 roku, jest integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców poprzez kompleksowe wsparcie doradczo – bytowe.

Projekt będzie stanowił atrakcyjną ofertę dla wszystkich cudzoziemców, przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i dzieci.

Projekt zakłada powstanie Centrum Integracji Cudzoziemców INTEURO w Kielcach i udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej, legalizacji pobytu, edukacji oraz aktywizacji zawodowej dla 2000 obywateli państw trzecich (spoza UE).

Projekt został wybrany do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia naboru 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Całkowita wartość projektu to 2 847 400,00 złotych, z czego dofinansowanie UE to 2 634 825,00 złotych, a realizowany jest przez  przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

Gdzie jesteśmy
Gdzie jesteśmy

Gdzie jesteśmy?

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

INFOLINIA
Uruchomiliśmy dla Państwa infolinię w czterech językach: polskim, ukraińskich, rosyjskim i angielskim.

Infolinia: +48 573338377
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@inteuro.info

STACJONARNY PUNKT INFORMACYJNY
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

BIURA PROJEKTU:

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
Centrum Integracji Cudzoziemców INTEURO
Kielce, ul. Sienkiewicza 78A
Infolinia: +48 573338377
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@inteuro.info

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Kielce, ul. Witosa 86
tel. +48 41 364 16 38
e-mail: wup@wup.kielce.pl

 

Wsparcie cudzoziemców
Wsparcie cudzoziemców

W ramach działalności Centrum Integracji Cudzoziemców INTEURO zaplanowano BEZPŁATNE wsparcie poprzez:

  1. Stacjonarny i mobilny punkt informacyjny przy ul. Sienkiewicza 78A w Kielcach oraz infolinia dla cudzoziemców. Tu, obok pomocy psychologiczno – doradczej, można uzyskać wszechstronne informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej, wymogów podatkowych i prawnych. Pomoc dotyczyć będzie również pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych;
  2. Kursy języka polskiego dla zorganizowanych grup cudzoziemców, na różnych poziomach zaawansowania;
  3. Wsparcie psychologiczne;
  4. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci;
  5. Porady prawne;
  6. Tłumaczenia dokumentów;
  7. Cykliczne zajęcia integracyjne oraz wsparcie indywidualne, w formie m.in. warsztatów kulturowych, wycieczek krajoznawczych prezentujących walory regionu, młodzieżowych forów dyskusyjnych, warsztatów aktywizujących w organizacjach pozarządowych, warsztatów przedsiębiorczości, konsultacji z psychologiem. 
  8. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez szkolenia i doradztwo dla osób planujących otworzyć swój biznes w Polsce.
  9. Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz bony szkoleniowe wspierające planowanie kariery i asymilację z polskim rynku pracy przy wsparciu doradców z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Finansowanie
Finansowanie

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich nr FESW.09.03-IZ.00-001/23
Całkowita wartość projektu to 2 847 400,00 złotych, z czego dofinansowanie UE to 2 634 825,00 złotych

Radio internetowe