ładowanie
Zadaj pytanie
INTEURO - Integracja

Program INTEURO Integracja to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Program INTEURO Integracja to bezpłatne 7-dniowe kursy integracyjne z intensywną nauką języka polskiego, które zostaną zorganizowane w województwie świętokrzyskim latem i jesienią 2021 i 2022 roku.

320 osób - cudzoziemców (obywateli spoza UE) weźmie udział w kursach bogatych w liczne wycieczki po regionie, warsztaty integracyjne oraz spotkania z mieszkańcami świętokrzyskiego. Równoległym działaniem w czasie kursów będą także lekcje języka polskiego w terenie pod hasłem "POLSKA: Europa w praktyce" prowadzone przez doświadczone edukatorki.
Wsparcie to kierowane będzie przede wszystkim do przyszłych zagranicznych uczniów i studentów oraz ich rodzin.

Organizacja kursów adaptacyjnych będzie miała na celu zwiększenie udziału cudzoziemców w życiu społeczno - kulturalnym regionu świętokrzyskiego.
Szczególny nacisk położony będzie na regionalną aktywność cudzoziemców w organizacjach pozarządowych i przekazanie wiedzy, jak realizować własne projekty międzynarodowe.
Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód będzie zapraszało doświadczonych ekspertów z III sektora, a także zachęcało uczestników kursów do realizacji międzynarodowych projektów na przykładzie własnych inicjatyw współfinansowanych ze środków MSZ, MEN, Senat RP i in.

Z pewnością interesującym wątkiem, który będzie wykorzystywany w programach warsztatów integracyjnych będzie przykład ponad 60-letniej współpracy miast partnerskich Kielc i ukraińskiej Winnicy.

Ogłoszenia o rekrutacji na kursy integracyjne będą publikowane w serwisie Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Partnerzy i współpraca