ładowanie
Ruszają międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód 1 marca 2022 r. rozpoczyna realizację cyklu spotkań pod hasłem:

INTEURO Praca
Międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach

organizowane w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców przy ul. Sienkiewicza 78A.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie świętokrzyskiego rynku pracy poprzez inicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców, cudzoziemców i instytucji rynku pracy.

Podczas spotkań przewidziano m.in. prezentację ofert pracy oraz bezpłatne doradztwo dla cudzoziemców zw. z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce. 
Dodatkowo organizatorzy wraz z partnerskimi instytucjami rynku pracy będą prowadzić badania potrzeb polskich pracodawców i cudzoziemców.

Inicjatywa Stowarzyszenia realizowana jest w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców INTEURO.INFO współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.
Patronat honorowy nad projektem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta Kielce.

Do udziału w bezpłatnych spotkaniach organizatorzy zapraszają:

  • polskich pracodawców poszukujących pracowników
  • cudzoziemców zamieszkujących województwo świętokrzyskie
  • instytucje, urzędy, organizacje pozarządowe i podmioty zw. z funkcjonowaniem rynku pracy.

Celem spotkań jest:

  • wsparcie polskich pracodawców poszukujących pracowników w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi pracownikami – cudzoziemcami,
  • profesjonalne wsparcie doradcze cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce,
  • badanie aktualnych potrzeb pracodawców i pracowników - cudzoziemców na świętokrzyskim rynku pracy.

Miejsce wydarzenia:
Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A (sala szkoleniowa na parterze)

Czas spotkania:
15:00 - 18:00


W związku z aktualną sytuacją pandemiczną do udziału w wydarzeniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez FORMULARZ.


Rejestracja trwa do 28.02.2022 r., do godz. 14:00


PROGRAM SPOTKANIA
(aktualizowany)

I.
Przywitanie uczestników i prezentacja projektu INTEURO.INFO

II.
Wystąpienia ekspertów

zasady legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce
zmiany w ustawie o cudzoziemcach - praktyczne informacje dla pracodawców i pracowników
analiza sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy
i in.
III.
Warsztaty i doradztwo dla cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i poszukiwania pracy

IV.
Prezentacje wybranych ofert pracodawców i bezpośrednie dyskusje z poszukującymi pracy.

 

Ważne!

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo przed wejściem na salę każdy Uczestnik będzie zobowiązany do okazania: Certyfikatu potwierdzającego szczepienie lub Certyfikatu potwierdzającego status ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu na obecność wirusa Sars-Cov2.

 

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach:
tel. +48573338377, e-mail: info@inteuro.info 
Kielce, ul. Sienkiewicza 78A – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Radio internetowe