ładowanie
Bezpłatne kursy integracyjne dla cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Program INTEURO Integracja to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Program INTEURO Integracja to bezpłatne 7-dniowe kursy integracyjne z intensywną nauką języka polskiego, które zostaną zorganizowane w województwie świętokrzyskim w 2021 i 2022 roku.

320 osób - cudzoziemców (obywateli spoza UE) weźmie udział w kursach bogatych w liczne wycieczki po regionie, warsztaty integracyjne oraz spotkania z mieszkańcami świętokrzyskiego. W czasie kursów organizowane będą także lekcje języka polskiego w terenie pod hasłem "POLSKA: Europa w praktyce" prowadzone przez doświadczone edukatorki.

Organizacja kursów ma na celu zwiększenie udziału cudzoziemców w życiu społeczno - kulturalnym regionu świętokrzyskiego (ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19).


TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY!

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem cudzoziemców zainteresowanych udzałem w bezpłatnych kursach integracyjnych.

Zapisy prowadzimy pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Skorzystaj także z FORMULARZA ON-LINE!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.


Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"