ładowanie
Wsparcie dla rodziców dzieci i młodzieży

Zapraszamy na indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży, którzy poszukują porady wychowawczej, wsparcia w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, pomocy w wypracowaniu możliwych form działania i rozwiązania sytuacji. 

Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice. Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich, rodzinnych, zaniepokojenie zachowaniem dziecka. Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania nurtujących wątpliwości. 
Zapraszamy w sytuacji, kiedy:

  • dziecko nie radzi sobie z obowiązkami szkolnymi;
  • dziecko przejawia zachowania agresywne w stosunku do rówieśników lub osób dorosłych;
  • dziecko jest wycofane, apatyczne lub drażliwe;
  • dziecko jest nadruchliwe, ma trudności z koncentracją uwagi;
  • dziecko ma kontakt z używkami;
  • dziecko nie chce nawiązywać kontaktu z Rodzicami i innymi osobami bliskimi;
  • dziecko nie respektuje norm i zasad obowiązujących w szkole lub domu;
  • dziecko nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami, jest wykluczone przez grupę rówieśniczą;

W sytuacji, kiedy trudności dziecka będą wymagały pogłębionej diagnozy oraz długoterminowej formy terapii, psycholog wskaże odpowiednie placówki, które zapewnią rodzinie profesjonalną pomoc.