ładowanie
Praca obywateli Turcji bez zezwolenia

Obywatel Turcji legalnie zatrudniony na rynku pracy państwa członkowskiego UE ma w tym państwie prawo:

  • po roku legalnego zatrudniania, do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku;
  • po trzech latach legalnego zatrudnienia i z zastrzeżeniem pierwszeństwa pracowników z państw członkowskich Wspólnoty, przyjęcia, w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy, oferty pracy złożonej  na normalnych warunkach i zarejestrowanej przez służby  zatrudnienia tego państwa członkowskiego;
  • po czterech latach legalnego zatrudnienia, swobodnego dostępu do dowolnej pracy najemnej.

Źródło: Decyzja nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG – Turcja z 19 września 1980 r. wydana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w dniu 12 września 1963 r. w Ankarze przez Republikę Turcji z jednej strony i przez państwa członkowskie EWG oraz Wspólnotę z drugiej strony (Układ został zawarty, zatwierdzony i ratyfikowany w imieniu tej ostatniej decyzją Rady 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r (Dz. Urz. Z 1964 r., 217, str. 3685).

 

Radio internetowe