ładowanie
Specjalistyczne wsparcie dla personelu pracującego z obywatelami Ukrainy - ruszyły zapisy

Szkolenia organizowane są we wszystkich powiatach Województwa Świętokrzyskiego.

Aktualizacja: 2023-02-09

W ramach projektu "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" zaplanowano we wszystkich powiatach województwa organizację jednodniowych szkoleń dla personelu przygotowujących lub wspierających pracę z cudzoziemcami.
Specjalistyczne szkolenia są adresowane w szczególności do osób mających lub mogących mieć bezpośredni kontakt z uchodźcami z Ukrainy, jak i w ogóle cudzoziemcami.
Tematyka szkoleń obejmie aspekty legalizacji pobytu, kulturowe, prawne i ekonomiczne integracji cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy.
Przewidziano również wymianę doświadczeń uczestników zajęć, którzy w swojej pracy zawodowej obsługują obywateli państw trzecich.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

MIASTO KIELCE

Miejsce: Punkt Inofrmacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A

Data: 9 grudnia 2022 r.


POWIAT KIELECKI

Miejsce: Punkt Inofrmacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A

Data: 9 grudnia 2022 r.


POWIAT SANDOMIERSKI

Miejsce: Sandomierz, Hotel Basztowy, ul. Poniatowskiego 2

Data: 1 marca 2023 r.


POWIAT KAZIMIERSKI

Miejsce: Kazimierza Wielka, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 12

Data: 3 marca 2023 r.


POWIAT OPATOWSKI

Miejsce: Opatów, Opatowski Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 13b

Data: 13 marca 2023 r.


POWIAT STASZOWSKI

Miejsce: Staszów, Karczma Świętokrzyska, ul. 11 Listopada 205

Data: 17 marca 2023 r.


POWIAT PIŃCZOWSKI

Miejsce: Hotel Nad Starą Nidą, Pińczów, Targowa 4

Data: 22 marca 2023 r.


Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Wypełnij i wyślij FORMULARZ ON-LINE
  2. Po weryfikacji danych pracownicy Punktu Informacyjnego poinformują Cię o zarejestrowaniu na szkolenie.
  3. Otrzymasz wiadomość na podaną w serwisie skrzynkę e-mail lub SMS.

PROGRAM SZKOLENIA


Masz pytania?

INFOLINIA
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@inteuro.info

ADRES
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

 

Projekt „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”