ładowanie
Dobre sąsiedztwo dla Ukrainy - nowy projekt FAMI

Umowę partnerską oraz porozumienie finansowe na projekt „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz z kieleckim Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód.

Liderem projektu jest Wojewoda Świętokrzyski, natomiast partnerem Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód.
Celem inicjatywy jest objęcie wsparciem uchodźców z Ukrainy, legalnie przebywających w województwie świętokrzyskim, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku - w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi.

fot. ŚUW Kielce

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, głównymi działaniami w ramach projektu będą m.in. kursy języka polskiego i języka ukraińskiego, szkolenia, kolonie dla dzieci, giełdy pracy i poprawa konkurencyjności na rynku pracy.

Warto zaznaczyć, iż realizacja projektu jest kontynuacją zapoczątkowanych już 2019 roku działań na rzecz integracji i adaptacji cudzoziemców w ramach wsparcia z Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".
Projekt jest także kontynuacją Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO tj. programu wsparcia cudzoziemców utworzonego przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w ramach projektu FAMI w latach 2020 - 2022.
Dziś INTEURO.INFO to platforma kompleksowego wsparcia informacyjnego i integracyjnego dla cudzoziemców skupiająca liczne inicjatywy i zadania publiczne realizowane przez Stowarzyszenie i partnerów takich jak administrację rządową i samorządową, organizacje pozarządowe itp.

Źródło: ŚUW Kielce

Projekt „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Radio internetowe