ładowanie
Spacer integracyjny po Kielcach - 16 maja 2022

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Urząd Miasta Kielce we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód zapraszają na Spacer Integracyjny po Kielcach w dniu 16 maja 2022.

Wydarzenie dedykowane jest głównie obywatelom Ukrainy przebywającym w Kielcach oraz mieszkańcom naszego Miasta, którzy chcą wspólnie spędzić czas i porozmawiać w trakcie zwiedzania. Wydarzenie odbędzie się w ramach promocji Miasta Kielce, jako efekt współpracy ROT WŚ i UM Kielce przy prowadzeniu Punktu Promocji Kielc na dworcu autobusowym (obecnie Całodobowy Punkt skoordynowanej pomocy dla cudzoziemców).
 
W programie spotkanie w kieleckim Ratuszu oraz prelekcja, spacer po najciekawszych miejscach w Kielcach oraz poczęstunek na zakończenie wycieczki. Podczas zwiedzania, które odbędzie się w języku ukraińskim, pokażemy Kielce zarówno od strony turystycznej jak i praktycznej. Zbiórka na Rynku w Kielcach przed Ratuszem o godz. 9:00.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy: 
Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach 
ul. Sienkiewicza 78A
tel. +48 573 338 377
info@inteuro.info

oraz: 
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach 
ul. Sienkiewicza 29
tel. +48 41 348 00 60
informacja@swietokrzyskie.travel


Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Radio internetowe