ładowanie
Patronat honorowy Wojewody Świętokrzyskiego nad projektem Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo

Mamy zaszczyt poinformować, iż Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz objął patronatem honorowym projekt realizowany przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim.
Zaplanowano utworzenie unikalnego systemu kompleksowego wsparcia pn. INTEURO Mapa dobrego sąsiedztwa.

Mapa to 6 programów:

  • INTEURO Info - mobilny i stały punkt informacyjny dla cudzoziemców
  • INTEURO Kontakt - infolinia z usługami tłumacza i konsultanta 
  • INTEURO Sieć - lokalne punkty wsparcia cudzoziemców w regionie
  • INTEURO Biznes - warsztaty przedsiębiorczości i coworking
  • INTEURO Integracja - kursy integracyjne dla 120 osób
  • INTEURO Edukacja - dedykowane kursy jezyka polskiego (poziomy od A1 do B2) dla 420 słuchaczy.
  • Przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie naszego województwa i pochodzących z krajów spoza UE.

Całkowity budżet projektu to 1 331 709,60 złotych.

Warto dodać, iż Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód do końca 2020 roku prowadziło Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców przy ul. Sienkiewicza 78A w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" - także współfinansowanego ze środków FAMI.