ładowanie
Trwają bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w Kielcach

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód organizuje je w ramach projektu INTEURO.INFO współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód organizuje je w ramach projektu INTEURO.INFO współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.