Інфолінія для іноземців:
ładowanie
Przydatne kontakty i adresy dla cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

(Artykuł aktualizowany)

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - Oddział ds. Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bud. C, V piętro
tel.: +48 (41) 342 16 68
fax: +48 (41) 342 14 66
https://wsoic.kielce.uw.gov.pl/wso/oddzial-ds-cudzoziemcow

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

al. IX Wieków Kielc 3, budynek C2
25-516 Kielce
tel. 41 342 10 31
https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-edukacji-sportu-turystyki-i-spraw-zagranicznych/

Urząd Miasta Kielce
(współpraca międzynarodowa)
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
tel. 41 3676099,41 3676509
e-mail: boi@um.kielce.pl um.kielce.pl

Kielecki Park Technologiczny
Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel. +48 41 278 72 00
https://www.technopark.kielce.pl/

Placówka Straży Granicznej Kielce 
- Karpacki Oddział Straży Granicznej

ul. Kusocińskiego 51
25-045 Kielce
e-mail: kielce@strazgraniczna.pl
nr. fax.: +48 41 348 33 30
www.karpacki.strazgraniczna.pl

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód
ul. Karczunek 8
25-551 Kielce
tel. +48 796548507
www.siew.org.pl

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel. +48 413406055
email: kancelaria@mup.kielce.pl
www.mupkielce.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
ul. Kolberga 4
25-620 Kielce
tel. +48 413671100
e-mail: kiki@praca.gov.pl
www.kielce.praca.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy 
– porady i informacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 4
25-314 Kielce
tel. +48 41343 82 76
fax. +48 41340 32 00
e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl
www.kielce.pip.gov.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Wróbla 17, 25-661 Kielce
tel. 413457114    
1us.kielce@mf.gov.pl

Drugi Urząd Skarbowy 
ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce
tel. 413647203
2us.kielce@mf.gov.pl

ІНТЕРНЕТ РАДІО