ładowanie
Zadaj pytanie
INTEURO - Biznes

Program INTEURO Biznes to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Program INTEURO Biznes będzie realizowany we współpracy z Miastem Kielce oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym.

Kierowany jest do cudzoziemców - obywateli państw trzecich (spoza UE) studiujących na uczelniach wyższych w województwie świętokrzyskim.
Wsparcie dotyczy osób zainteresowanych w przyszłości prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
Zaplanowano udział 50 osób w cyklu bezpłatnych warsztatów przedsiębiorczości prowadzonych przez ekspertów, prawników i przedsiębiorców w Kieleckim Parku Technologicznym.
Dodatkowo przewidziano również we współpracy z KPT praktyczne wsparcie w postaci utworzenia strefy coworkingu dla młodych przedsiębiorczych cudzoziemców.
Przyszli przedsiębiorcy/inwestorzy spoza UE uzyskają także dostęp do ofert inwestycyjnych Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego oraz profesjonalnej informacji w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Poprzez powyższe działania Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z Miastem Kielce i Kieleckim Parkiem Technologicznym chce wykorzystać potencjał absolwentów - cudzoziemców i zwiększyć ich aktywność w kierunku przedsiębiorczości w mieście i regionie.
Liczymy, że zwiększy to szanse na pozostanie tej przedsiębiorczej młodzieży w świętokrzyskim.

Celem szerszej promocji tematyki przedsiębiorczości wśród cudzoziemców zamieszkujących województwo świętokrzyskie zaplanowano także zorganizowanie w Energetycznym Centrum Nauki KPT cyklu bezpłatnych innowacyjnych warsztatów integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Ogłoszenia o rekrutacji na warszataty dla studentów oraz zaproszenia dla rodzin na spotkania integracyjne w KPT będą publikowane w serwisie Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Partnerzy i współpraca